Szukamy do pracy instalatora

21.05.2024

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

Instalator

Zakres obowiązków:

 • prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.
 • okresowe przeglądy instalacji gazowej,
 • usuwanie awarii
 • dbałość o powierzony sprzęt,
 • reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy i dokładność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • staż pracy minimum 5 – letni na podobnym stanowisku pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • ubranie robocze,
 • narzędzia,
 • benefity pozapłacowe (wczasy pod gruszą, pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, paczki dla dzieci, dofinansowanie na święta),

Zgłoszenia przyjmujemy :

– osobiście w siedzibie Spółdzielni, ul. W. Łokietka 2,

– mailowo na adres sekretariat@gostynskasm.pl,

pocztą na adres siedziby Spółdzielni, ul. W. Łokietka 2.

– język aplikacji : polski

Prosimy również o dołączenie podania o pracę a do CV zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu. W razie pytań  można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu 505 404 252.
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są i chronione przez Administratora danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Podanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji lub innego podania o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne do jego przeprowadzenia. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie cofnąć. Będzie się to wiązało z brakiem możliwości starania się o pracę w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dane osobowe zebrane w powyższym celu będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji lub rozpatrzenia innego podania o pracę. Dane osób zatrudnionych będą dołączone do akt pracowniczych, a dane osób nieprzyjętych do pracy zostaną trwale usunięte 3 lata po zakończeniu rekrutacji.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Ma Pani / Pan również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to znaczy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.