Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

 

 

 

E-kontoAwarie

O Spółdzielni

Początki Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają końca lat 50 – tych ubiegłego wieku. 24 lipca 1958 r. odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli, na którym wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą i trzyosobowy Zarząd Spółdzielni.

Pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Mostowej 7 oddano do użytku w grudniu 1959 r. Zamieszkało w nim 27 rodzin. Początki były trudne, bo brakowało chętnych do zamieszkania w budynkach Spółdzielni. Sytuacja zmieniła się po 1963 roku, kiedy to zainteresowanie tą formą budownictwa mieszkaniowego wzrosło.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Tym samym rada nadzorcza spółdzielni jest organem kontrolującym i nadzorującym zarząd i w tym celu może podejmować określone czynności w zakresie kompetencji członków rady nadzorczej spółdzielni.

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Sprawy członkowskie

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy to przede wszystkim bezpośredni kontakt z osobami ubiegającymi się o członkostwo jak i tymi, którzy członkami Spółdzielni już są. Dział zajmuje się obsługą interesantów w zakresie spraw członkowskich począwszy od przystąpienia do Spółdzielni aż do momentu ustania członkostwa.

Dział remontów

Dział ciepłownictwa i remontów zajmuje się nadzorem nad dostawą ciepła oraz realizuje naprawy usterek zgłaszanych przez mieszkańców.

Nasze zasoby

Budynki

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Garaże

Aktualności

Komunikat

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od dnia 9 do 23 czerwca 2023r. w budynku spółdzielni przy ul. Wł....

czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. informuje, iż we wtorek 6 czerwca 2023 roku od godziny 8.00 do 14.00,...

czytaj dalej

Walne Zgromadzenie

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 26 ust.1 i § 27 Statutu Spółdzielni z w o ł u j e Walne...

czytaj dalej

65 572 03 87

Skontaktuj się z nami telefonicznie

sekretariat@gostynskasm.pl

Napisz do nas wiadomość