Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

 

 

 

E-kontoAwarie

O Spółdzielni

Początki Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają końca lat 50 – tych ubiegłego wieku. 24 lipca 1958 r. odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli, na którym wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą i trzyosobowy Zarząd Spółdzielni.

Pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Mostowej 7 oddano do użytku w grudniu 1959 r. Zamieszkało w nim 27 rodzin. Początki były trudne, bo brakowało chętnych do zamieszkania w budynkach Spółdzielni. Sytuacja zmieniła się po 1963 roku, kiedy to zainteresowanie tą formą budownictwa mieszkaniowego wzrosło.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Tym samym rada nadzorcza spółdzielni jest organem kontrolującym i nadzorującym zarząd i w tym celu może podejmować określone czynności w zakresie kompetencji członków rady nadzorczej spółdzielni.

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Sprawy członkowskie

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy to przede wszystkim bezpośredni kontakt z osobami ubiegającymi się o członkostwo jak i tymi, którzy członkami Spółdzielni już są. Dział zajmuje się obsługą interesantów w zakresie spraw członkowskich począwszy od przystąpienia do Spółdzielni aż do momentu ustania członkostwa.

Dział remontów

Dział ciepłownictwa i remontów zajmuje się nadzorem nad dostawą ciepła oraz realizuje naprawy usterek zgłaszanych przez mieszkańców.

Nasze zasoby

Budynki

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Garaże

Aktualności

65 572 03 87

Skontaktuj się z nami telefonicznie

sekretariat@gostynskasm.pl

Napisz do nas wiadomość