Zarząd

Skład Zarządu
Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Natalia Busz

Prezes Zarządu

Agnieszka Wojciechowska

Zastępca Prezesa Zarządu