Historia naszej Spółdzielni

Początki Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sięgają końca lat 50 – tych ubiegłego wieku. 24 lipca 1958 r. odbyło się Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli, na którym wybrano siedmioosobową Radę Nadzorczą i trzyosobowy Zarząd Spółdzielni.

Pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Mostowej 7 oddano do użytku w grudniu 1959 r. Zamieszkało w nim 27 rodzin. Początki były trudne, bo brakowało chętnych do zamieszkania w budynkach Spółdzielni. Sytuacja zmieniła się po 1963 roku, kiedy to zainteresowanie tą formą budownictwa mieszkaniowego wzrosło.

Realizacja budownictwa mieszkaniowego w Gostyniu na przestrzeni lat przedstawia się następująco:

 • w latach 50 – tych oddano do użytku 2 budynki mieszkalne z 70 mieszkaniami,
 • w latach 60 – tych oddano do użytku 12 budynków z 366 mieszkaniami,
 • w latach 70 – tych oddano do użytku 15 budynków z 640 mieszkaniami,
 • w latach 80 – tych oddano do użytku 39 budynków z 1056 mieszkaniami,
 • w latach 90 – tych oddano do użytku 12 budynków z 306 mieszkaniami.

Ze względu na zmianę polityki państwa przy realizacji budownictwa mieszkaniowego po roku 2000 oddano do użytku tylko jeden budynek z 40 mieszkaniami.

Ogółem w Gostyniu Spółdzielnia zarządza 81 budynkami z 2478 mieszkaniami. Poza Gostyniem Spółdzielnia zarządza jeszcze siedmioma budynkami ze 102 mieszkaniami w Pudliszkach. Tam też znajduje się najstarszy budynek mieszkalny z roku 1926, w którym znajduje się 10 mieszkań.

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni w Gostyniu zlokalizowane są na osiedlach: 700 – lecia, 1000 – lecia i Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Wojska Polskiego, Mostowej, Wł. Sikorskiego, Wrocławskiej i Kolejowej.

Na koniec 2021 r. zasoby Spółdzielni to:

 • budynki mieszkalne 88
 • lokale mieszkalne 2580
 • lokale użytkowe 71
 • garaże 376
 • pow. użytkowe lokali mieszkalnych 131847 m²
 • pow. użytkowe lokali użytkowych 2983,3 m²
 • pow. garaży 6074,40 m²