Regulaminy

Cennik usług od 01.03.2024r.
Regulamin pełnienia społecznych obowiązków gospodarza klatki schodowej oraz opiekuna pralni i suszarni
Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin przeprowadzania w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody od 1.07.2023r.
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych obowiązujący w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin użytkowania garaży w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin użytkowania lokali oraz porządku domowego w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wytyczne do prac remontowych