Formularze i wnioski

Dział członkowsko – mieszkaniowy

E-KONTO – wniosek o założenie
PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania
TELEFON i E-MAIL – zgoda na kontakt
WYNAJEM – informacja o zakończeniu wynajmu
WYNAJEM – druk informujący o wynajmie
ZMNIEJSZENIE liczby osób – oświadczenie
ZWIĘKSZENIE liczby osób – oświadczenie

Windykacje

Wniosek o rozłożenie na raty należności za C.O.
Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Rada Nadzorcza

Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Domofon – brak zgody na umieszczenie nazwiska – oświadczenie
Domofon – zgoda na umieszczenie nazwiska – oświadczenie
Lodówki, zamrażarki – odłączenie – oświadczenie
Lodówki, zamrażarki – podłączenie – oświadczenie
Oświetlenie piwnicy – oświadczenie

Walne Zgromadzenie

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu