Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kadencja 2021-2024

Henryk Urbaniak – Przewodniczący

Maria Dera

Łukasz Dojcz

Jerzy Dopierała

Ryszard Jankowiak

Marek Niemczyk

Marian Radecki

Hanna Ratajczak

Stanisław Stachowiak

Stefan Walczak

Małgorzata Wesołowska