Komunikat dotyczący segregacji śmieci

12.02.2024

KOMUNIKAT !!!

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w grudniu 2023r.  na zlecenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pracownicy firmy odbierającej odpady przeprowadzili kontrolę segregacji śmieci i wykazała ona wiele nieprawidłowości.

W pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych znajdowały się odpady, które powinny być wysegregowane i gromadzone w pojemnikach przeznaczonych na te odpady (plastik, papier, szkło) lub wywiezione do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto w brązowych pojemnikach na odpady biodegradowalne znajdowały się worki z tworzyw sztucznych, butelki oraz kwiaty z doniczkami. Przypominamy, że w pojemnikach brązowych powinny znaleźć się tylko odpady bio bez opakowań lub w workach biodegradowalnych.

W związku z powyższym, w sytuacji gdyby kolejna kontrola wykazała nieprawidłowości w sposobie segregowania odpadów komunalnych, Zarząd Związku na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będzie zmuszony wydać decyzję administracyjną zobowiązującą właściciela nieruchomości (a pośrednio wszystkich mieszkańców za pośrednictwem opłat czynszowych) do ponoszenia opłaty podwyższonej (obecnie 70 zł/osobę miesięcznie), w których stwierdzono nieprawidłową segregacje odpadów, przy czym opłatę na mocy obowiązujących przepisów będą ponosiły wszystkie osoby zamieszkałe w danej nieruchomości również te które prawidłowo segregują odpady.

Zdjęcia z przeprowadzonej kontroli do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej.

Gostyń, 12.02.2024r.                                                                                                            Administracja

Odpady zmieszane.


Odpady BIO.