R O D O

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu chroni wolności i realizuje prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem ogólnym nr 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Informacja wspólnoty
Obowiązek informacyjny SM