Regulamin użytkowania lokali oraz porządku domowego w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej