Informacja

28.03.2024

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w miesiącu marcu 2024 roku dostawiła na terenach Spółdzielni dodatkowe pojemniki typu dzwon  (30 sztuk) na odpady segregowane oraz utworzyła dodatkowe miejsca do ww. pojemników przy:

– ul. Mieszka I 22 a 23,

– ul. Mieszka I 4 a 5,

– os. 700 -lecia 6 a 7.

Ponadto informujemy, że tereny składowania odpadów komunalnych oraz segregowanych będą monitorowane, w celu wykrycia osób podrzucających odpady oraz zaśmiecających wspólną przestrzeń.

W przypadku zauważenia przez Państwa jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z segregacją lub niewystarczającą ilością pojemników/dzwonów prosimy o bezpośredni kontakt z działem GZM, tel. 65 572 03 87.