Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej