Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody od 1.07.2023r.