Regulamin przeprowadzania w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu