Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej