Informacja dotycząca rozliczenia wody

24.01.2024

Zmiana Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.12.2021r. spowodowała zmianę Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów produkcji ciepła oraz zakupu ciepła na potrzeby c.o. i c.w. użytkowej w zasobach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W związku z powyższym podgrzanie wody – przedpłaty – ustalane dla wszystkich użytkowników każdorazowo po dokonanym rozliczeniu, co pół roku, będą indywidualną normą zużycia ciepłej wody (z ostatniego rozliczenia) oraz przewidywanymi kosztami podgrzania wody w kolejnym okresie (pierwsze w styczniu 2024r.).

Na rozliczeniu wody pojawią się nowe składniki:

– koszty stałe c.w. – niezależne od zużycia, dzielone proporcjonalnie do liczby lokali,

– koszty zmienne c.w. (cyrkulacji) – gotowość dostawy c.w. do lokalu, niezależne od zużycia, dzielone proporcjonalnie do liczby lokali.

Cena ciepłej wody będzie zróżnicowana w zależności od źródła – kotłowni.

W przypadku wystąpienia dopłaty do wniesionych przedpłat za c.w. użytkową istnieje możliwość spłaty należności w ratach na pisemny wniosek użytkownika. Szczegółowych informacji udziela dział windykacji.

Rozliczenie wody oraz nowe naliczenie opłat eksploatacyjnych zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych do końca stycznia 2024 roku.