Cena zimnej wody

1.09.2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie przepisów wydał decyzje o skróceniu obowiązującej taryfy i zatwierdzeniu nowej za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat dla Gminy Gostyń.

Od 1.09.2023r. cena zimnej wody za 1m3 wynosi 10,47 zł netto (11,31 zł brutto).