Segregacja odpadów

8.09.2023

Szanowni mieszkańcy,

informujemy, że w najbliższych tygodniach miejsca składowania odpadów zostaną „zamknięte na klucz”, a Państwo otrzymacie indywidualne klucze, abyście mogli korzystać z lokalizacji przypisanej do waszego budynku. Poprzez takie działania chcemy wyjść naprzeciw wnioskom mieszkańców, którzy wskazywali by ograniczyć dostęp osób postronnych do tych miejsc, a w przypadku  kontroli zewnętrznej i wykryciu nieprawidłowości w segregacji będziemy  mogli wskazać konkretne budynki korzystające z lokalizacji gdzie występują nieprawidłowości.  

Uprzejmie prosimy o dokładanie wszelkiej staranności w przestrzeganiu zasad segregacji odpadów. Poniżej załączamy wykaz miejsc składowania odpadów dla poszczególnych nieruchomości i zasady segregacji.

Załącznik: