Szukamy do pracy odczytywacza liczników

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko : Odczytywacz liczników Obowiązki: – okresowe odczytywanie wodomierzy zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach, pralniach i lokalach użytkowych, – przygotowanie korespondencji do wysyłki...

Szukamy do pracy Mistrza ds. zieleni

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko : Mistrz ds. zieleni Obowiązki: – organizowanie i nadzorowanie pracy przez grupę pracowników zieleni, – kierowanie pracami przy konserwacji zieleni (sadzenie i wycinka drzew, krzewów i...

Segregacja odpadów

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w najbliższych tygodniach miejsca składowania odpadów zostaną „zamknięte na klucz”, a Państwo otrzymacie indywidualne klucze, abyście mogli korzystać z lokalizacji przypisanej do waszego budynku. Poprzez takie działania chcemy...

Cena zimnej wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie przepisów wydał decyzje o skróceniu obowiązującej taryfy i zatwierdzeniu nowej za zaopatrzenie...

Nowa usługa SMS-owego powiadamiania

Szanowni Państwo, informujemy, że w celu poprawy komunikacji z mieszkańcami uruchomiliśmy usługę SMS-owego powiadamiania o planowanych remontach, pracach porządkowych, awariach i innych ważnych wydarzeniach. Przesłana wiadomość jest wygenerowana automatycznie i...

Szukamy do pracy instalatora

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko: Instalator Zakres obowiązków: • prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, • okresowe...