Objazdowa zbiórka odpadów

12.10.2023

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych, która odbędzie się w dniach:

14.10.2023r. – ul. Wrocławska, ul. Górna, ul. Gen. Wł. Sikorskiego,

28.10.2023r. – ul. Mostowa, ul. Kolejowa, ul. Willowa, ul. Wł. Łokietka, ul. Przemysława II, ul. Mieszka I, ul. Wojska Polskiego, ul. W. Witosa, os. 700-lecia.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane i segregowane, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno
tel.: 65 540 77 93 / fax: 65 526 91 08
e-mail: bok@kzgrl.pl
www.kzgrl.pl