Maksymalne ceny dostawy ciepła dla podmiotów uprawnionych – odbiorców z „Taryfy dla ciepła” w okresie od 01.03. do 31.12.2023r.

15.03.2023

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w okresie od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 15 września 2022r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), będzie stosowała ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, do rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) zgodnie z poniższym:

Maksymalne ceny dostawy ciepła dla podmiotów uprawnionych – odbiorców z „Taryfy dla ciepła” w okresie: od 01.03 do 31.12.2023r.

Niniejsze ceny nie zawierają podatku VAT.

Stosowanie od 01.03.2023r. powyższych cen i stawek opłat wynika z aktualnych interpretacji przepisów. W przypadku ich zmiany zastrzegamy możliwość zmiany cen.