Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), wprowadził do stosowania dla odbiorów uprawnionych w ustawie ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą:

 

   

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Cena ciepła

zł/GJ

115,60

112,01

122,03

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

180 830,09

256 029,72

239 631,40

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

15 069,17

21 335,81

19 969,28

Cena za nośnik ciepła

zł/m3

31,77

34,49

58,23