Z powodu przewidywanej wysokiej inflacji w roku 2023, a zatem poniesienia trudnych do przewidzenia kosztów centralnego ogrzewania zachęcamy Państwa do składania wniosków w Spółdzielni o podwyższenie zaliczki na c.o. na sezon 2022/2023. Apel kierujemy zwłaszcza do tych z Państwa, którzy na podstawie zużycia ciepła w poprzednich sezonach grzewczych mogą spodziewać się niedopłaty po rozliczeniu aktualnego sezonu.