Uprzejmie informujemy, że rozruch kotłowni i rozpoczęcie sezonu grzewczego nastąpi od dnia 20.09.2022 r.

Przypominamy o rozważnym korzystaniu z ciepła w suszarniach, ponieważ wpływa to na koszty ciepła budynku, które ponoszą jego mieszkańcy.

Prosimy również o zwrócenie uwagi w całym sezonie grzewczym na sprawność głowic termostatycznych (pokręteł) zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniu.

Niesprawne głowice (zbyt ciepłe grzejniki przy niskim nastawieniu pokrętła) mogą być przyczyną nieuzasadnionego zużycia ciepła i spowodować wyższe koszty ogrzewania.

Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ogrzewania prosimy zgłaszać Spółdzielni do Działu Ciepłownictwa i Remontów.