W uzupełnieniu do Komunikatu z dnia 7.09.2022 r. w sprawie warunków rezygnacji z utrzymania porządku na klatkach schodowych przez firmę zewnętrzną oraz zgodnie z informacją przekazaną na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 i 14 czerwca 2022 r. - miesięczna kwota od mieszkania za utrzymanie porządku przez podmiot zewnętrzny to około 20 zł.