Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa namawia właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych do kontrolowania urządzeń pomiarowych znajdujących się w ich lokalach:

- wodomierze zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- podzielniki kosztów centralnego ogrzewania,

Dodatkowo, przypominamy o możliwości samodzielnej kontroli sprawności zaworów instalowanych w lokalach (zawory główne zimnej i ciepłej wody użytkowej, zawór/zawory gazowe, zawory/głowice termostatyczne centralnego ogrzewania).

Wyrażamy nadzieję, że tego typu samokontrola pozwoli niejednokrotnie uniknąć wielu nieporozumień, a zgłoszone na bieżąco problemy zostaną sprawnie usunięte.   

Nasze wystąpienie kierujemy do wszystkich mieszkańców zainteresowanych racjonalnym zużywaniem, coraz to droższych mediów.