Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od lipca 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu zmienia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków za 1 m3 wody z 9,76 zł/m3 na 9,94 zł/m3. Zmiana ceny zostanie uwzględniona w opłatach eksploatacyjnych od 1.07.2022r.