Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje mieszkańców budynków przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1, 2, 3, 4 w Gostyniu, że w dniach od 13 do 17 czerwca 2022r. zostanie przeniesione miejsce składowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z dotychczasowej lokalizacji (łuk ulicy od strony północnej budynku nr3) na plac kotłowni przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1. Decyzja ta podyktowana jest koniecznoscią usunięcia śmietników Spółdzielni z terenu Gminy Gostyń.