Właściciele mieszkań często bez porozumienia z zarządem Spółdzielni lub nawet wbrew porozumieniu – instalują na swoich balkonach, ścianach (elewacji) różne urządzenia, np. rolety okienne, kraty, klimatyzatory, anteny. Czy to jest prawidłowa praktyka?

Wyjaśniamy, że elewacja jest częścią wspólną nieruchomości. Przebicie ścian zewnętrznych czy ingerencja w elewację, bez uzyskania zgody Zarządu, jest przekroczeniem prawa przez właściciela mieszkania.

Od kwietnia br. Spółdzielnia weryfikuje wszystkie miejsca gdzie nieprawidłowo zamontowano klimatyzatory i sukcesywnie wzywa mieszkańców do ich demontażu, naprawienia miejsc uszkodzonych i zainstalowania agregatu w sposób prawidłowy, do czego zobowiązuje Spółdzielnię prawo.

Jeszcze raz odsyłamy do „Wytycznych do prac remontowych w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” opublikowanych na naszej stronie, w których znajdą Państwo informacje jak prawidłowo przeprowadzić prace remontowe bez narażania się na niepotrzebne i czasem kosztowne prace odtworzeniowe.

Istotny jest również fakt, że koszty odnowienia i remontu elewacji ponoszą mieszkańcy, a są one olbrzymie. Jeżeli wszyscy będziemy dbać o nasze zasoby, rzadziej będziemy te koszty ponosili i dłużej będziemy cieszyli się zadbanymi budynkami. Nie bez znaczenia pozostają tu również względy estetyczne. Oto kilka przykładów do czego doprowadza brak respektowania przepisów i przyzwolenie na ich naruszanie.

 1      8      9