Aktualności

Udostępniamy Państwu treść pisma z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, które skierowano do naszej Spółdzielni.

Uprzejmie prosimy o zaznajomienie się z jego treścią i przestrzeganie wcześniej zadeklarowanego, selektywnego gospodarowania

odpadami, co pozwoli unikąć podwyższenia opłaty za odpady do kwoty 22,- złotych od mieszkańca miesięcznie.

Za zrozumienie i zbieranie odpadów w sposób selektywny - dziękujemy.

                                 ...

Informujemy mieszkańców, że od 5 kwietnia 2017 r. uruchomiono Internetowe Konto Mieszkańca. Udostępnione ono jest na naszej

stronie internetowej www.gostynskasm.pl w zakładce "Informacje" pod nazwą e-konto. Za jego pośrednictwem istnieje możliwość wglądu

w historię zapisów na koncie użytkowanego lokalu, w wysokość opłat, stan salda oraz stan zużycia zimnej i cieplej wody.

Do zalogowania się w internetowe konto niezbędny je...

W załączniku pod nazwą "Informacja" przekazujemy Państwu treść podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwał

dotyczących opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny oraz wysokości odpisów na fundusz remontowy w roku 2017 

i zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2017 r.

Informacja

Dział członkowsko-mieszkaniowy załatwia interesantów codziennie od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki do 16:00, nr wewn. telefony 24, pokój nr 18.

Zajmuje się w szczególności:

- udzielaniem informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych,

- przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły prawo do mieszkania, garażu czy lokalu użytkowego,

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu

tj. w drugi i ostatni piatek miesiąca. Wobec czego prosimy w tych dniach i godzinach rannych (lub w dniu poprzedzającym w godz. popołudniowych)

o składowanie "gabarytów" w okolicach śmietników. W pozostałych dniach takie odpady, bez ponoszenia dodatkowych kosztów można na bieżąco

W związku z docierającymi do Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informacjami o pojawiających się w lokalach mieszkalnych osobach 

powołujących się na uzgodnienia ze Spółdzielnią w zakresie sprzedaży czujników gazu oświadczamy, że żadne uzgodnienia nie miały miejsca.

Prosimy więc użytkowników lokali o daleko idącą ostrożność przy podpisywaniu jakichkolwiek umów. Najlepiej w takiej sytuacji

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REMONTAMI MIESZKAŃ

Roboty budowlane w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej można przeprowadzać po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni.

Zgoda nie jest wymagana jedynie przy wykonywaniu prac dotyczących bieżącej konserwacji i odnawianiu mieszkania np. malowanie ścian

lub stolarki, drobnych napraw instalacyjnych itp.

Postępowanie dotyczące przeprowad...

Wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe (poza garażami) w naszej Spółdzielni wyposażone są w kanalizację sanitarną.

Jaki daje ona komfort, nikomu z pewnością nie trzeba tłumaczyć. Nie wszyscy jednak w sposób właściwy potrafią z niej korzystać.

Takim właśnie osobom pragniemy przypomnieć o obowązku zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania tej instalacji.

Niemal codziennie pracownicy Spółdzielni wzywami są do udrażniania kanalizacji sanitarnej w budynkach, gdzie dochodzi do spiętrzenia

ścieków w pionach i w konsekwencji zalaniu ulegaj...

Zarząd Spółdzielni informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przecieki wody do mieszkania podczas opadu deszczu przez okna, przy wadliwie zamontowanych żaluzjach zewnętrznych.

Gostyń, 25.07.2016 r.                                          Zarząd Spółdzielni

W związku z częstymi przypadkami zapełniania odpadami komunalnymi koszy na śmieci ustawionych przy wejściach do budynku i na terenach

Spółdzielni  przypominamy, że służą one jedynie do gromadzenia drobnych odpadów i papierków (np. po cukierkach lub ciastkach),

a nie składowania odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Dlatego prosimy o zrozumienie problemu i wyrzucanie odpadów komunalnych do pojemników do tego przeznaczonych, ustytuowanych

w śmietnikach zlokalizowanych na terenie naszej Spółdzielni.

Obowiązek te...

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Do pobrania -> Formularze na stronie tytułowej znajdują się druki:

- oświadczenie o zwiększeniu liczby osób,

- oświadczenie roczne o zmniejszeniu liczby osób,

- wniosek o rozłożenie na raty należności za c.o.

 

Są ich setki: na blokach, domach, wiaduktach, ścianach klatek schodowych. Często zwykłe bazgroły, nierzadko jednak wulgarne napisy.

Kilka dni temu pojawiły się takie na ścianach garaży na ulicy Górnej. Szpetne, obraźliwe i nikomu niepotrzebne.

...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1 stycznia 2016 r. Spółdzielnia nie będzie wykonywała żadnych napraw, konserwacji i czyszczenia wężownic gazowych przepływowych podgrzewaczy wody zainstalowanych w mieszkaniach w budynkach naszej Spółdzielni.

                                                &n...

Przed przystąpieniem do remontu mieszkania należy:

√ szczegółowo zaplanować zakres, termin i sposób prowadzenia prac,

√ złożyć osobiście lub korespondencyjnie wniosek do Zarządu Spółdzielni o wyrażenie zgody na planowany, wyszczególniony zakres prac

   remontowych,

√ wymagany wniosek niezbędny jest dla określenia warunków technicznych prowadzenia prac remontowych w oparciu o wewnętrzne regulaminy

   oraz przepisy prawa budowlanego,

√ składanie wniosku nie jest wymagane w przypadku planowanych drobnych prac remon...

Spółdzielnia w ramach swojej działalności wykonuje w mieszkaniach

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje wszystkie osoby, które dokonują płatności w kasie Spółdzielni przy ul. W. Łokietka 2,

że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienia się czas jej otwarcia.

Od tego dnia kasa będzie czynna wyłącznie w:

Poniedziałki     w godz. 9:00 - 16:00

Wtorki             w godz. 9:00 - 14:00

Środy              w godz. 9:00 - 14:00

W pozostałe dni tygodnia płatności oraz wypłaty gotówkowe w kasie Spółdzielni nie będą realizowane. 

 

Często zdarza się, że działający na terenie

Zbliża się okres jesienno-zimowy, w którym ważna staje się wentylacja naszych mieszkań.

W naszej Spółdzielni działają sekcje i kluby zainteresowań.

Podkategorie