Aktualności

Informujemy mieszkańców, że od 11 stycznia 2021 r. kasa Spółdzielni czynna będzie:

• w poniedziałki  od  9:00  do  16:00

• we wtorki         od  9:00  do  14:00

W związku z niepokojącym wzrostem zachorowań na Covid-19 w kraju, województwie wielkopolskim, jak również w powiecie gostyńskim,

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się do mieszkańców z wielką prośbą o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w biurach Spółdzielni.

W pierwszej kolejności przy załatwianiu spraw prosimy wykorzystać kontakt telefoniczny, mailowy bądź listowny w formie papierowej.

Wskazane byłoby też, aby termin wizyty w biurze (o ile jest taka konieczność) wcześniej uzgodnić telefonicznie z danym pracownikie...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa po raz kolejny uprzejmie przypomina, że każdy użytkownik lokalu bez względu na to, czy użytkowany przez niego lokal jest własny, własnościowy czy lokatorski rozpoczynając remont mieszkania wykraczający poza bieżącą konserwację powinien uzyskać zgodę Spółdzielni na jego przeprowadzenie.

Poprzez bieżącą konserwację należy...

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że w związku z trwającą  epidemią obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zieleńców i urządzeń zabawowych w celach rekreacyjnych.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą do osób zamieszkałych

w zasobach Spółdzielni, aby w najbliższym czasie (kilkanaście dni) ograniczyły do niezbędnego minimum osobiste załatwianie spraw w biurach

Spółdzielni, łącznie z dokonywaniem wpłat w kasie.

W tym czasie zachęcamy do korzystania z innych możliwości kontaktu (telefonicznie, mailowo, listownie).

                                &...

Poniżej przekazujemy Państwu treść podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwał dotyczących opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny i wysokości odpisów na fundusz remontowy w 2020 roku oraz zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2020 r.

Informator

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje wszystkie osoby, które dokonują płatności w kasie Spółdzielni przy ul. W. Łokietka 2 w Gostyniu, że z dniem 1 marca 2020 r. zmienia się czas jej otwarcia.

Od 1 marca 2020 r. kasa będzie czynna wyłącznie w:

poniedziałki      w godz. 9:00  -  16:00

wtorki                w godz. 9:00  -  14:00

W pozostałe ...

Rada Nadzorcza Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ustaliła stawki opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób, którym przysługują lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali mieszkalnych lub własnościowe prawa do innych lokali.

Wnoszenie opłat będzie obowiązywało przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

Kwota za wykup gruntu będzie zawarta w nowym naliczeniu opłat, które dostarczymy Państwu do skrzynek poczt...

Informujemy mieszkańców naszej Spółdzielni, że z dniem 1 listopada br. funkcję prezesa zarządu Spółdzielni będzie pełnił dotychczasowy z-ca prezesa zarządu Pan Ryszard Wasik.

Wybrany został w dniu 23.10.2019 r. przez Radę Nadzorczą w oparciu o przepisy zawarte w statucie Spółdzielni.

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku

nieruchomości oferuje współpracę w zakresie zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Posiadamy uprawnienia jako zarządcy i duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Nasz zespól to licencjonowani zarządy nieruchomości oraz księgowe, wyspecjalizowane w rozliczaniu Wspólnot

Mieszkaniowych.

Stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia związane z szeroką tematyką zarządzania

nieruchomościami, administracji i obsługą księgo...

Informacja dla mieszkańców o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (zwana ustawą uwłaszczeniową).

Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, weszła w życie 5.10.2018 r.

- Ustawa z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania w...

Poniżej przekazujemy Państwu treść podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwał dotyczących opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny i wysokości odpisów na fundusz remontowy w 2019 roku 

oraz zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2019 r.

Rok 2019 - plan robót i opłaty

Każdy mieszkaniec bez względu na to, czy użytkowany przez niego lokal jest własny, własnościowy czy lokatorski, powinien uzyskać zgodę

zarządcy budynku rozpoczynając generalny remont mieszkania. Zgoda Spółdzielni jest wymagana min. przy pracach zwiazanych z:

wymianą grzejników, zmianą ich lokalizacji, zmianą przebiegu instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji czy gazu, przstawianiem ścianek działowych

czy zmianą przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.

Przed przys...

Przypominamy mieszkańcom, że odpadów medycznych, w tym zużytych cewników, opakowań po kroplówkach oraz igieł nie należy

składować razem z odpadami komunalnymi zmieszanymi lub segregowanymi.

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu przekazuje poniżej Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Nie wymaga ona kontaktowania się ze Spółdzielnią

Informujemy, że zmianie ulega zasada składania oświadczeń o liczbie osób przebywających w mieszkaniu, która jest podstawą

do obliczania składników opłat za odpady komunalne i gaz w wybranych budynkach.

Oświadczenia od mieszkańców budynków, w których opłata za gaz z liczników zbiorczych jest naliczana według ilości osób 

zamieszkałych tj.:

- z os. 700 - lecia nr 13, 14, 15, 17 i 18

- z ul. Mostowej nr 2, 3, 4 i 5

- z ul. W. Witosa nr 7<...

W załączniku pod nazwą "Informacja" przekazujemy Państwu treść podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni

uchwał dotyczących opłat za lokale mieszkalne, garaże, piwnice, tereny i  wysokości odpisów na fundusz remontowy

w 2018 roku oraz zestawienie robót remontowych ujętych w planie 2018 r.

Informacja

Na stronie internetowej naszej Spółdzielni w zakładce "Informacje" dodano hasło "UNIQA". Znajdują się w nim podstawowe informacje

o ubezpieczeniu mieszkania, zakresie ochrony proponowanej przez TU "UNIQA", jak również wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia,

który można złożyć on-line. Pozostałe szczegóły oraz dane kontaktowe znajdą Państwo otwierając hasło "UNIQA".

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (pismo Zarządu z dnia 04.07.2016 r.) Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie

informuje, że  od 1 października 2017 r. wprowadzono nowe indywidualne stawki przedpłat za centralne ogrzewanie, ustalone

na podstawie kosztu z sezonu rozliczeniowego 2016/2017 powiększonego o 20% z tytułu nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych

oraz ewentualnego wzrostu kosztów ogrzewania. Miesięczne kwoty przedpłat stanowić będą zaliczkę podlegającą rozliczeniu 

po zako...

Podkategorie