Aktualności

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące posiadanych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych GSM oraz zarządzanych wspólnotach mieszkaniowych przez GSM w tym lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zostaną złożone przez spółdzielnię do 30 czerwca 2022r.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

Instalator

Zakres obowiązków:

• prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,

• okresowe przeglądy instalacji gazowej,

• usuwanie awarii,

• dbałość o powierzony sprzęt,

• reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

• samodzielność...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, właścicieli różnego rodzaju nieużywanego i zbędnego sprzętu agd i rtv, mebli, opakowań kartonowych, opon, wózków, rowerów itp. pozostawionego w ogólnodostępnych pomieszczeniach ( pralnie, suszarnie, wózkarnie, korytarze piwniczne) o jego usunięcie! Zalegające niejednokrotnie już od wielu lat, nikomu niepotrzebne rzeczy, ograniczają możliwości korzystania z w/w pomieszczeń ora...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje mieszkańców budynków przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1, 2, 3, 4 w Gostyniu, że w dniach od 13 do 17 czerwca 2022r. zostanie przeniesione miejsce składowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z dotychczasowej lokalizacji (łuk ulicy od strony północnej budynku nr3) na plac kotłowni przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1. Decyzja ta podyktowana jest koniecznoscią usunięcia śmietników Spółdzielni z terenu Gminy Gostyń.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju br. w rejonie ul. Górnej 8 i 38 w Gostyniu zamontowane i przekazane do użytku zostały nowe wiaty śmietnikowe. 

20220520 085408.jpg ok.jpg web20220520 090002.jpg ok.jpg web

 

 

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała informację z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o nowym oznakowaniu przy
ul. Wojska Polskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym plakatem.

 

 

PLAKAT PL 4 1

 

 

Właściciele mieszkań często bez porozumienia z zarządem Spółdzielni lub nawet wbrew porozumieniu – instalują na swoich balkonach, ścianach (elewacji) różne urządzenia, np. rolety okienne, kraty, klimatyzatory, anteny. Czy to jest prawidłowa praktyka?

Wyjaśniamy, że elewacja jest częścią wspólną nieruchomości. Przebicie ścian zewnętrznych czy ingerencja w elewację, bez uzyskania zgody Zarządu, jest przekroczeniem prawa przez właściciela mieszkania.

Od kwietnia br. Spółdzielnia weryfikuje wszystkie miejsca gdzie ni...

Walne Zgromadzenie w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

          Osoby niepalące nierzadko źle znoszą przebywanie w miejscu, w którym bardzo odczuwalny jest dym tytoniowy. Ponadto notoryczne przebywanie w takim środowisku może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia biernego palacza. Zwykle gdy ktoś pali w naszym otoczeniu, na przykład na ulicy, mamy możliwość przemieszczenia się, tak by znaleźć się poza zasięgiem dymu tytoniowego. Czasami jednak zdarza się, że problemem jest sąsiad z mieszkania obok, któ...

Uprzejmie informujemy naszych mieszkańców, że w miesiącu kwietniu br. oddaliśmy do użytku parking z trzydziestoma miejscami postojowymi, w tym z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wyrażamy nadzieję, że powyższa inwestycja w rejonie ul. Mieszka I 7 w Gostyniu poprawi warunki poruszania się i postoju użytkownikom pojazdów mechanicznych.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje firmy sprzątającej, która podjęłaby się sprzątania klatek schodowych w naszych zasobach.

Zakres usługi:

- zamiatanie i mycie podłóg na klatkach schodowych – raz na tydzień,

- mycie okien na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do budynku i do wiatro...

Na terenach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu kwietniu br. zostały zamontowane urządzenia zabawowe dla najmłodszych mieszkańców:

- ul. Willowa 3 - huśtawka,

- ul. Łokietka 1 - bujak sprężynowy,

- ul. Mieszka I 3 a 4 - huśtawka,

- ul. Mieszka I 7 - piaskownica, zjeżdżalnia i huśtawka wagowa,

- ul. Górna 7 - huśtawka,

- ul. Wojska Polskiego 1 a 3 - huśtawka wagowa,

- ul. Górna 28 – zjeżdżalnia,

- ul. Mieszka I 22 a 23 - huśtawka,

- ul. Mieszka I 4 a 5 - karuzela.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w Państwa budynkach zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą pionów wod.-kan. przez firmę PHU Pro-Eko-Term zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

  • ul. Przemysława II 4                         20.06. - 15.07.2022r.
  • ul. Przemysława II 7                         11.07. - 30.07.2022r.
  • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1     ...

W ślad za wcześniejszą informacją określającą wymagania przy pracach remontowych opublikowaną na stronie internetowej GSM w dniu 20.05.2020 r., Zarząd Gostyńskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej przyjął na posiedzeniu Zarządu w dniu 31.03.2022 r. uszczegółowione i uzupełnione „Wytyczne do prac remontowych w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” obowiązujące wszystkich użytkowników mieszkań spółdzielczych (własnościowych, lokatorskich), o odrębnej własności i w najmie, garaży (własnościowych, o odrębnej własności i w najmie) oraz lokali użyt...

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych w zasobach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o rozpoczętym w 2021r. procesie likwidacji stalowych kontenerów o pojemnościach 7 i 8 tyś. litrów na odpady zmieszane. W ich miejsce będą stawiane wiaty śmietnikowe z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów. Pierwsze dwie wiaty śmietnikowe postawione zostały w roku ubiegłym na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu, w rejonie ul. Górnej 16 i 24. Wszystkim mieszkańcom korzystającym już z nowych wiat, jak i pozostałych punktów ...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o § 26 ust. 2 i § 27 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie

Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w następujących terminach:

1.  Część I Walnego Zgromadzenia - nieruchomości nr: 2,3,4,5,6,7,16,17,18,25,26,27,29,32,33,34,40 tj.: ul. Przemysława II 1 - 6,

     Łokietka 1, Mieszka I 1, Mieszka I 3 - 8, Mieszka I 22 i 23, Willowa 3, Willowa 1 i 2, Przemysława II 7, Górna 4,6,8,10,12,14,16,18,

&n...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

 instalator

Zakres obowiązków:

• prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,

• okresowe przeglądy instalacji gazowej,

• usuwanie awarii,

• dbałość o powierzony sprzęt,

• reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

samodzielnoś...

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni.

Dla ułatwienia kontaktu z Urzędem Skarbowym podczas załatwiania spraw podatkowych itp.

prosimy o skorzystanie z porad zawartych w niżej zamieszczonej ulotce.

Urząd Skarbowy online