Aktualności

 

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), wprowadził do stosowania dla odbiorów uprawnionych w ustawie ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą:

 

...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1.04.2023r. posiadać będzie wolny lokal użytkowy piwniczny z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:  ul. Wojska Polskiego 4 o pow. 45,4m2

Osoby zainteresowane wynajmem proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 65 572-03-05, 65 572-03-87 (w godz. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku) lub osobisty w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wł. Łokietka 2

w Gostyniu (Dział GZM pokój nr 2).

&...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu usuwa awarię na os. 700-lecia, w związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 3 listopada br. w godzinach od 12:00 do 15:00.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z pojawieniem się problemu jakości wody przeprowadzane są prace polegające na usunięciu awarii na os. 700-lecia.

Z powodu przewidywanej wysokiej inflacji w roku 2023, a zatem poniesienia trudnych do przewidzenia kosztów centralnego ogrzewania zachęcamy Państwa do składania wniosków w Spółdzielni o podwyższenie zaliczki na c.o. na sezon 2022/2023. Apel kierujemy zwłaszcza do tych z Państwa, którzy na podstawie zużycia ciepła w poprzednich sezonach grzewczych mogą spodziewać się niedopłaty po rozliczeniu aktualnego sezonu.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

Instalator

Zakres obowiązków:

• prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,

• okresowe przeglądy instalacji gazowej,

• usuwanie awarii,

• dbałość o powierzony sprzęt,

• kierowanie samochodami służbowymi w miarę potrzeby,

• reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wy...

Uprzejmie informujemy, że rozruch kotłowni i rozpoczęcie sezonu grzewczego nastąpi od dnia 20.09.2022 r.

Przypominamy o rozważnym korzystaniu z ciepła w suszarniach, ponieważ wpływa to na koszty ciepła budynku, które ponoszą jego mieszkańcy.

Prosimy również o zwrócenie uwagi w całym sezonie grzewczym na sprawność głowic termostatycznych (pokręteł) zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniu.

Niesprawne głowice (zbyt ciepłe grzejniki przy niskim nastawieniu pokrętła) mogą być przyczyną nieuzasadnionego zużycia ciepła i spowodować wyższe k...

W uzupełnieniu do Komunikatu z dnia 7.09.2022 r. w sprawie warunków rezygnacji z utrzymania porządku na klatkach schodowych przez firmę zewnętrzną oraz zgodnie z informacją przekazaną na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 i 14 czerwca 2022 r. - miesięczna kwota od mieszkania za utrzymanie porządku przez podmiot zewnętrzny to około 20 zł.

                                                                                                                                                                  &...

Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. zostały ukończone prace związane z odnowieniem elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Mieszka I 4 w Gostyniu (ściany wschodnia i zachodnia) oraz remontem 40 szt. balkonów.

 

Elewacja i balkony przed remontem:

 

Elewacja i balkony po remoncie:

...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

Instalator

Zakres obowiązków:

• prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,

• okresowe przeglądy instalacji gazowej,

• usuwanie awarii,

• dbałość o powierzony sprzęt,

• reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

• samodzielność...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa namawia właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych do kontrolowania urządzeń pomiarowych znajdujących się w ich lokalach:

- wodomierze zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- podzielniki kosztów centralnego ogrzewania,

Dodatkowo, przypominamy o możliwości samodzielnej kontroli sprawności zaworów instalowanych w lokalach (zawory główne zimnej i ciepłej wody użytkowej, zawór/zawory gazowe, zawory/głowice termostatyczne centralnego ogrzewania).

Wyrażamy nadzieję, że tego typu samokontrola pozwoli niejedn...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1.08.2022r. posiadać będzie wolny lokal użytkowy (kuchnia wraz z zapleczem kuchennym) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:

- ul. Wł. Łokietka 2 (w budynku Spółdzielni) o pow.  39,2m2

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od lipca 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu zmienia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków za 1 m3 wody z 9,76 zł/m3 na 9,94 zł/m3. Zmiana ceny zostanie uwzględniona w opłatach eksploatacyjnych od 1.07.2022r.

Walne Zgromadzenie Członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 r.

Walne Zgromadzenie odbywało się w częściach 13 i 14 czerwca br. Wzięło w nim udział 43 członków Spółdzielni.

Każda z części Walnego Zgromadzenia przebiegała według porządku obrad, który Zarząd zamieścił na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych i w lokalnej prasie.

Na każdej części wybrano prezydium Zebrania (przewodniczącego i sekretarza), komisje porządkowe:

- mandatowo-skrutacyjną (zajmującą się ustaleniem liczby obecnych...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, właścicieli różnego rodzaju nieużywanego i zbędnego sprzętu agd i rtv, mebli, opakowań kartonowych, opon, wózków, rowerów itp. pozostawionego w ogólnodostępnych pomieszczeniach ( pralnie, suszarnie, wózkarnie, korytarze piwniczne) o jego usunięcie! Zalegające niejednokrotnie już od wielu lat, nikomu niepotrzebne rzeczy, ograniczają możliwości korzystania z w/w pomieszczeń ora...

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju br. w rejonie ul. Górnej 8 i 38 w Gostyniu zamontowane i przekazane do użytku zostały nowe wiaty śmietnikowe. 

20220520 085408.jpg ok.jpg web20220520 090002.jpg ok.jpg web

 

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje mieszkańców budynków przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1, 2, 3, 4 w Gostyniu, że w dniach od 13 do 17 czerwca 2022r. zostanie przeniesione miejsce składowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z dotychczasowej lokalizacji (łuk ulicy od strony północnej budynku nr3) na plac kotłowni przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1. Decyzja ta podyktowana jest koniecznoscią usunięcia śmietników Spółdzielni z terenu Gminy Gostyń.

 

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała informację z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o nowym oznakowaniu przy
ul. Wojska Polskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym plakatem.

 

 

PLAKAT PL 4 1

 

Podkategorie

Godziny urzędowania 

   
Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-15:00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

 

 

 

Kontakt

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wł.  Łokietka 2

63-800 Gostyń

 

telefon65 572 03 87

fax65 572 17 18

emailsekretariat@gostynskasm.pl

© 2015 Gostyńska Spółdzielnia MieszkaniowaRealizacja: Pixel Poznań